logo ls color 1Lnářský svaz ČR vznikl v roce 1990 a je od 1. ledna 2014 registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě. V této souvislosti byla valnou hromadou schválena změna názvu na Lnářský svaz ČR z.s. 

Od roku 1993 je členem Agrární komory ČR, od roku 2006 je členem pěstitelské sekce CELC - Evropského sdružení pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí. V roce 2009 se LS ČR stal člemne sekce technických aplkikací CELC.

Lnářský svaz ČR (LS) sdružuje pěstitele lnu a konopí, zpracovatele lnu a konopí a spolupracující instituce. Cílem činnosti je vzájemná spolupráce a podpora lnářství a konopářství v ČR, poskytování informací, pořádání seminářů, poradenství, vydávání odborných publikací, zastupování zájmu lnářů a konopářů vůči ministerstvům a dalším orgánůma organizacím a spolupráce se zahraničními partnery.
Valná hromada LS volí Představenstvo LS, které řídí činnost Lnářského svazu, organizuje akce a projednává aktuální problémy. V představenstvu jsou zastoupeni jak pěstitelé tak zpracovatelé lnu a konopí.

V současné době je předsedou Ing. Prokop Šmirous, CSc.
Místopředsedové jsou Ing Jiří Hruboň a Václav Říha
Tajemníkem LS  ČR je Ing. Stanislav Krmela, CSc.

Adresa kanceláře Lnářského svazu:
Lnářský svaz ČR z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk

Telefon: 583 382 111, 583 382 130, 583 382 104
Fax:      583 382 998
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO:      00515337        
http:  www.lnarskysvaz.cz

 

Členství v mezinárodních organizacích:

master of linen

Lnářský svaz ČR je členem mezinárodní organizace CELC Masters of Linen - (European Flax and Hemp Confederation), což je jediný evropský zemědělsko-průmyslový subjekt propojující organizace a soukromé osoby zabývající se pěstováním a zpracováním lnu a konopí do finálních výrobků spotřebního i technického charakteru. Lnářský svaz ČR je členem v sekci pěstitelské a v sekci technických aplikací.

www.mastersoflinen.com 

Safilin směřuje len k užití...

14. leden 2016

Do nové skupiny stoprocentně lněných přízí pro pletařský sektor, které specielně k tomu byly vyvinuty, otevřela a připravila cestu severofrancouzská přádelna Safilin. Přit...

Tenisové rakaty se lnem

14. leden 2016

Další vyšší potřeba lnářských kompozic v budoucnosti ve sportovním světě není žádnou novinkou. Přitom jsme dříve měli na mysli zejména závodní kola od Musseuwa, zhotovená ze lnářských komp...

Kontakt

Adresa kanceláře Lnářského svazu:
Lnářský svaz ČR
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk

Telefon: 583 382 111, 583 382 130, 583 382 104
Fax:       583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO:      00515337        
http:  www.lnarskysvaz.cz

Mapa sídla